Beleid persoonsgegevens bij AltFin in het kader van AVG / GDPR

Beleid persoonsgegevens bij AltFin in het kader van AVG / GDPR   24/5/2018

AltFin beheert de volgende persoonsgegevens op de daarbij aangegeven wijze en doelen:

1. Investeerders:
a. investeerders in fondsen door AltFin beheerd:
– doel: communicatie over het beheerd vermogen
– opslag: in fondsdocumentatie, bij fondsadministrateur TSC Fund Services, in op te zetten CRM
systeem (tot die tijd op I-Phones met Outlook van managing partners)
– tijd: zolang als investering in fonds loopt en de afwikkeling daarvan
b. Potentiële investeerders:
– doel: informatie uitwisselen op basis waarvan investeerder een investeringsbeslissing kan nemen
– opslag in op te zetten CRM systeem (tot die tijd op I-Phones met Outlook van managing partners)
– tijd: zolang er commerciële relevantie is.

2. MKB bedrijven:
Leningnemers aan wie een lening door één of meer van de door AltFin beheerde fondsen is verstrekt
en die een aanvraag indienen die wordt afgewezen:
– doel: informatie en communicatie over krediet kwalificatie, beslissing en monitoring van de lening
– opslag: in Fyndoo, SAAS, beheerd door Fundion en Topicus.
– tijd: zolang als aanvraag loopt: info persoonsgegevens worden verwijderd een jaar na afwijzing
Of bij goedkeuring: zolang als de lening en de afwikkeling daarvan loopt.

Informatie over bedrijf en lening, incl. afgewezen aanvragen, zullen geanonimiseerd of
gepseudonimiseerd worden opgeslagen, in geen geval te herleiden tot het bedrijf of daaraan
verbonden personen. Deze informatie wordt gebruikt voor kredietstatistieken.

3. Martkcontacten, adviseurs, toeleveranciers:
– doel: kennis van markt vergroten en operationeel managen van AltFin en de door AltFin beheerde
fondsen
– opslag: in op te zetten CRM systeem (tot die tijd op I-Phones met Outlook van managing partners)
– tijd: zolang er een regelmatig contact is

4. Aan AltFin verbonden personen, bestuurders, medewerkers en ZZPers
– doel: contact over dagelijkse werkzaamheden en voortkomend uit (arbeids)contracten
– opslag: in op te zetten CRM systeem (tot die tijd op I-Phones met Outlook van managing partners)
– tijd: zolang de werk/arbeidsrelatie duurt en de afwikkeling daarvan

Data opslag systemen:
– I-Phone met Outlook. Wordt ondersteund door IT dienstverlener Versimpelit.
– Wifi: in de kantoorruimte van AltFin (Spaces Rode Olifant) wordt eigen wifi aansluiting gebruikt,
beheerd door Nymsis)
– CRM systeem voor AltFin zal in de loop van 2018 worden ingevoerd
– Fyndoo, MKB leningen software: voldoet aan AVG en wordt beheerd door IT bedrijf Topicus en
gemanaged door Fundion B.V